AKERSHUSPLEN - PALL


Ferdigplen leveres på pall med 60 ruller = 60 m2
AKERSPLEN - GRESS


Etter legging
AKERSPLEN - RULL


1 rull = 1 m2
AKERSPLEN


Gresset skjæres